What happened to the soundclick players on the posts?

Seems Soundclick has finally disabled the embedded player.

I notice overnight all the music links on this blog are gone. Here is a blog post on how much that affected my hits: https://anttismusic...

Friday, September 14, 2018

Answers from Euro Parliament members who voted for Article 13.. (In Finnish)

Henna Virkkunen:

Hei Antti

Kiitos viestistä ja palautteesta. 

Tekijänoikeusdirektiivin tarkoitus on varmistaa, ettei kukaan tee luvatta bisnestä toisen työllä ja teoksilla. Mielestäni sinulla ei pitäisi olla huolta, koska ilmeisesti ihan mieluusti olet antanut musiikkiasi jakaa ja käyttää ilman korvaustakin. 

Direktiivi on siis rajattu koskemaan ainoastaan niitä isoja alustoja joiden ”yhtenä päätarkoituksena on tallentaa merkittävä määrä sen käyttäjien lataamia tekijänoikeussuojattuja teoksia tai muuta suojattua aineistoa, jotka palvelu optimoi ja joita se promotoi voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin, ja tarjoaa yleisölle pääsyn niihin”. 

Tähän tarvitaan siis lisenssi tai tekijän lupa muuten aineistoa ei saa jakaa. Minusta aivan reilua.

Parlamentti linjasi, että direktiivi ei koske mm. mikro- ja pienyrityksiä, ei-kaupallisia toimijoita, fyysisiä tuotteita myyviä nettikauppoja, pilvipalveluita joihin yleisöllä ei suoraa pysyä, ja verkkopalveluita joissa sisältö ladataan kaikkien oikeudenhaltijoiden luvalla. 

Seuraavaksi direktiiviä käsitellään ns. trilogeissa, eli neuvottelu jatkuu parlamentin, ministerineuvoston ja komission kesken. Joitakin tarkistuksia tullaan edelleen tekemään, ja tavoitteena on saada direktiivi lopullisesti hyväksyttyä keväällä. 

Koska kyseessä on direktiivi, jäsenmaat päivittävät sitten aikanaan omat kansalliset lainsäädäntönsä sitä vastaavaksi. Eli prosessi vielä jatkuu joitakin vuosia. Mutta minusta sinun huolesi on nyt turha. 

Varmasti isot nettialustat joutuvat uuden lainsäädännön seurauksena lähivuosina muuttamaan käytäntöjään, mutta sitähän ne tekevät bisnesmielessäkin joka tapauksessa. 

Terveisin Henna Virkkunen


ANSWER NUMBER 2


Kyllönen Merja: 

Hei
En usko, että oikeutesi jakaa musiikkia ilmaiseksi muuttuu miksikään tämän lainsäädännön myötä.
Eri tilanne olisi mikäli haluaisitte saada tekijänoikeuskorvaukset teille kuuluvien teosten käytöstä, silloin teillä olisi jatkossa parempi mahdollisuus saada korvaus omasta työstänne.

Lopullinen äänestysratkaisuni tekijänoikeuslainsäädännössä pohjautui oheisiin seikkoihin.
Mielestäni myös digiaikana tekijä on ansainnut työstään asiallisen korvauksen.
Yt. Merja Kyllönen

Parlamentti hyväksyi kantansa tekijänoikeusuudistukseen, nyt asia lähtee käsittelyyn trilogeihin parlamentin, neuvoston ja komission välillä.

• Teknologiajättien pitää maksaa korvaus käyttämistään artistien ja toimittajien töistä
• Säännöt eivät koske mikro- tai pienyrityksiä
• Muutamilla saatesanoilla varustettuja linkkejä voi edelleen vapaasti jakaa
• Toimittajien pitää saada osa kustantajille maksetuista korvauksista

Tekijänoikeussäännöt vaativat päivitystä digiaikaan

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona neuvottelukantansa tekijänoikeusuudistukseen. Samalle se lisäsi kantaansa takeita sanavapauden turvaamiseksi ja poikkeuksia pienyrityksille.

Parlamentin kanta hyväksyttiin täysistunnossa äänin 438 puolesta, 226 vastaan ja 39 tyhjää. Seuraavaksi edessä ovat neuvottelut neuvoston kanssa sääntöjen lopullisesta muodosta. Mepit tekivät tärkeitä muutoksia oikeudellisten asioiden valiokunnan kesäkuussa muodostamaan kantaan.

Teknologiajättien pitää jakaa tuottoja artistien ja toimittajien kanssa

Monet parlamentin tekemät muutokset komission alkuperäiseen ehdotukseen pyrkivät varmistamaan, että artistien, erityisesti muusikkojen, esiintyjien ja käsikirjoittajien, sekä uutiskustantajien ja toimittajien työstä maksetaan korvaus, kun heidän tuotoksiaan jaetaan YouTuben tai Facebookin kaltaisilla sivustoilla taikka uutisten koontipalveluissa kuten Google News -sivustolla.

Innovaatioita koskeviin huoliin on vastattu luomalla poikkeuksia pien- ja mikroyrityksille.

Lähtökohta on se, että internet on yhtä vapaa kuin nytkin, mutta artistit ja toimittajat saavat reilumman osan heidän töillään saavutetuista tuotoista. Tulevissa trilogeissa juristien tehtävänä on vielä varmistaa, ettei kansalaisoikeuksia loukata missään muotoa.

Reilu korvaus artisteille ja toimittajille sekä kannustusta start-up -yrityksille

Parlamentti tiukensi komission alkuperäistä ehdotusta verkkoalustojen ja erilaisten koontipalveluiden vastuusta tekijänoikeusloukkauksista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkoalustojen ja koontipalveluiden pitäisi parlamentin mukaan maksaa oikeudenhaltijoille korvaus tekijänoikeuksin suojatun materiaalin jakamisesta. Lisäksi parlamentin kannan mukaan toimittajien, eikä pelkästään kustantajien, pitää hyötyä tästä vastuuvaatimuksesta.

Kannustaakseen start-up -yrityksiä ja edistääkseen innovaatioita parlamentti esittää, etteivät säännöt koskisi mikro- ja pienyrityksiä.

Sananvapauden turvaaminen

Parlamentti haluaa varmistaa, että tekijänoikeuslainsäädännön noudattamista valvotaan internetissä sananvapautta vaarantamatta. Niinpä tekijänoikeussäännöt eivät koskisi artikkeleihin johtavien linkkien jakamista muutamalla saatesanalla.

Verkkoalustojen pitäisi parlamentin mukaan suunnitella tekijänoikeusrikkomusten valvonta niin, että tekijänoikeuksia loukkaamattomat teokset pysyvät saatavilla. Verkkoalustoja vaaditaan lisäksi perustamaan nopean toiminnan järjestelmiä, joiden kautta olisi mahdollista valittaa, mikäli alustalle ladattu teos poistetaan virheellisesti. Verkkoalustojen henkilökunnan pitäisi hallinnoida näitä järjestelmiä eikä algoritmien.

Säännöt eivät koske Wikipediaa tai avoimen lähdekoodin ohjelmistojen alustoja

Parlamentin kannan mukaan tekijänoikeussääntöjen ei pitäisi koskea sisällön lataamista ei-kaupallisiin verkkotietokirjoihin kuten Wikipediaan tai avoimen lähdekoodin ohjelmistojen alustoille kuten GitHubiin.

Vahvempi neuvotteluasema esiintyjille ja teosten tekijöille

Parlamentin nyt hyväksymä kanta vahvistaisi esiintyjien ja teosten tekijöiden neuvotteluoikeuksia. Parlamentti haluaa, että tekijöille ja esiintyjille annettaisiin oikeus vaatia lisäkorvausta, jos alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni verrattuna teosten tai esitysten tuottamiin hyötyihin.

Näihin hyötyihin pitäisi kuulua myös välilliset tulot. Parlamentti haluaisi myös antaa tekijöille ja esiintyjille oikeuden peruuttaa sopimus yksinoikeudesta hyödyntää teosta, jos sopimuskumppani ei hyödynnä teosta tai muuta suojattua aineistoa.So it supposedly wont concern me. But it will still concern the kids, the people loading my torrent
(since these kinds of things will most likely kill torrent network dead). The people who become afraid to write things online because of.. Etc etc.. 

My 2 cents.. Sounds nice on a paper, in reality. I do not think this is going to work. 

It is like self driving cars. I was all for self driving cars. Now it seems that it is so called, hard problem. Even Elon Musk promised that he is going to have a self driving car go coast to coast in 
2016 soon.. 

Now that promise is on hold: 


This will create some kind of monstrous new European office in Brussels, where they are going to be acting as a thought police, supposedly on behalf of all the artists and journalists out there.. 

Who is going to be overseeing this office? How much money will we pour into it? Meanwhile European union did not have enough money to help farmers who are struggling because of drought , 
so Finnish government had to step in and make some kind of temporary package to help them.. 

I have epilepsy and I had to go to ER couple weeks back in Vantaa.. There was ONE doctor at night who could not help anyone because she was occupied taking care of people who had come in with STROKE. We waited 11 (EDIT fixed) hours straight (until morning) sleeping in kids waiting area with people with broken bones etc..

8 years back, at the height of recession.. There were 3 doctors on call. Rooms full of nurses.. 

We can barely afford basic functions. . Then they dream up these magical government offices which 
will spread equality for all.. 

Thought police. That is what this is going to end up being. 

I understand in US we have the NSA which is constantly tapping into everything and I do not care. 
maybe this is just a excuse to build a similar office which is constantly tapping into every keystroke you make. Which I do not care about either, but at least say that that is what you are building.. 

Not making a excuse where we are going to heal the world and give flowers for every one.. 

I see no way, no how that famous journalists or musicians are somehow going to benefit from this. We live in FREE market economy, which means that artists working for Sony Universal will somehow have to pay Sony Universal back some of that sweet government dough they are going to get from this magical government office. Same goes to journalists and every other person "benefiting" from this. Yes, Sony will probably benefit. 

If this works. It is a direct transfer of funds from Facebook, youtube and other companies benefiting from streaming etc to likes of Sony and others. 

This creates a nice tool (in principle) to make getting into European markets harder for outside competition.. But just like a lot of Trumps genius policies, one way or another it is going to fly back into our heads like a boomerang and meanwhile we are going to be left with a monstrous government office costing megabucks that is going to be even more expensive than the listening posts NSA has, since it has this extra "flowers and rainbows for all" task on the top of its most likely real mission, 
which is to tap into every keystroke of every European and monitor what is going on in their lives. 

If you want that office.. Just spend the megabucks and do it without asking. Not this excuse of a government office that is bound to fall flat on its face. 

Of course not that I know anything.. 

No comments:

Post a Comment